Rychlý kontakt

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE

ÚŘAD MĚSTYSE

257 53 VRCHOTOVY JANOVICE 2

 

+420 317 835 136

obec.vrchjanovice@tiscali.cz

 

Úřední hodiny

Po a St 8.00 - 11.00  13.00 - 17.00

 

Více kontaktů »

Rychlé odkazy

Myslivecké sdružení

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ VRCHOTOVY JANOVICE

 

Myslivost jako taková má v naší společnosti tisíciletou tradici. Myslivost, tak jak je chápána dnes, je láska k přírodě, ke zvěři, k tradicím. Každý člen mysliveckého sdružení ve Vrchotových Janovicích ctí myslivecké zvyky a tradice. Hlavní činností našeho sdružení je chov a ochrana zvěře v honitbě. Členská základna našeho sdružení má v této době 20 členů. Naši členové se celoročně starají o zvěř. Každou zimu krmí v krmelcích kvalitním krmivem (jádro, granulované krmivo pro zvěř spárkatou...), které kupujeme.

Vybudovali jsme 3 centrální krmeliště pro zvěř černou, a to z důvodu snížení škod na zemědělských kulturách. Snižující se stavy některých druhů vodního ptactva se nevyhnul ani kachně divoké. Jedním ze způsobů, jak tyto stavy navýšit je zvyšování jejich hnízdních možností. V roce 2010 jsme využili možnosti čerpání dotací poskytovaných Ministerstvem zemědělství. Konkrétně se jednalo o výrobu a instalaci 50 kusů hnízdních budek pro vodní ptactvo, které jsme rozmístili na vodních plochách kolem Janovic. Dnes zvažujeme možnost navýšit tento stav o dalších 50 kusů hnízdních budek pro vodní ptactvo.

K zachování stavu drobné zvěře u nás v honitbě je nutné regulovat stav škodné zvěře, zejména přemnožených lišek. Za tímto účelem byly zakoupeny a instalovány čtyři prefabrikované umělé liščí nory.

Naší další snahou a starostí je zajištění klidu pro život zvěře, hlavně v době hnízdění a kladení mláďat a v době zimního strádání. Většina návštěvníků přírody se chová ohleduplně a uvědomuje si, že v přírodě se chováme tiše, klidně, nic neničíme. Neplatí to ale bohužel pro všechny. Proto byla na OŽP MĚÚ Votice podána žádost o úpravu pohybu v honitbě v době hnízdění a kladení mláďat (květen-červen) a v době zimního strádání (listopad-prosinec). Toto opatření jistě ocení všichni milovníci klidu v přírodě.

Naše myslivecké sdružení patří do Vrchotových Janovic. Zapojujeme se do dění v naší obci. Podílíme se na spoluorganizování Dne dětí, zde zajišťujeme jednu z disciplín a pomáháme i finančním darem. Finanční dar každoročně směřuje i do mateřské školky. Každý rok pořádáme i velice pěkný myslivecký ples s bohatou tombolou. Na tento ples jsou naši spoluobčané srdečně zváni.

Na závěr pár slov k honitbě. Honitbu má MS Vrchotovy Janovice, pronajatou od Honebního společenstva Vrchotovy Janovice. K zajištění klidu a pořádku v honitbě disponuje MS Vrchotovy Janovice mysliveckou stráží, která je úředně jmenována. Současná celková výměra honitby je 1539 ha. Zemědělské pozemky zaujímají rozlohu 1111 ha, lesní pozemky 372 ha a vodní plocha činí 56 ha.

MS Vrchotovy Janovice

Šebek.jpg
Šebek.jpg
Den dětí.JPG
Den dětí.JPG
Krmeliště v Miláčově.JPG
Krmeliště v Miláčově.JPG
Všechna práva vyhrazena ©2022 Městys Vrchotovy Janovice
tvorba stránek: InGenius