Rychlý kontakt

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE

ÚŘAD MĚSTYSE

257 53 VRCHOTOVY JANOVICE

 

+420 317 835 136

obec.vrchjanovice@tiscali.cz

 

Úřední hodiny

Po a St 8.00 - 11.00  13.00 - 17.00

 

Více kontaktů »

Rychlé odkazy

Nově na webu

[6. 10. 2017 15:55:35]

OZNÁMENÍ  O  SVOLÁNÍ

26. zasedání Zastupitelstva městyse Vrchotovy Janovice

 Úřad městyse Vrchotovy Janovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání 26. zasedání Zastupitelstva Městyse Vrchotovy Janovice, svolaného starostkou městyse v souladu s § 92 zákona o obcích.

 

Doba konání:     pondělí 16.10.2017 od 19:00 hod.

 

Místo konání:     zasedací místnost Úřadu městyse

[19. 9. 2017 13:56:41]
Uzavírka silnice ve Strnadicích

Ve dnech 5. až. 6. října 2017 dojde k úlné uzavírce silnice III/11444 na km 2,085 - 2,866 (průtah obcí Strnadice) z důvodu opravy vozovky.

Objížďka bude přes Vrchotovy Janovice.

Objízdná trasa i uzavírka jsou vyznačeny na přiloženém situačním plánu.

[18. 9. 2017 10:42:31]

Úřad pro zastupování státu  ve věcech majetkových (dále jen "Úřad") postoupil aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.8.2017, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník.

Úřad prosí o sdělení informací o kterékoliv z nedostatečně identifikovaných osob na adresu "Odloučené pracoviště Benešov, Poštovní 2079, 256 01  Benešov". Jedná se zejména o data narození a úmrtí, místo trvalého pobytu v době úmrtí a údaje o případných žijících potomcích těchto osob. V případě, že byly tyto údaje Úřadu již sděleny v předchozím období a nedošlo k jejich změnám, není třeba je zasílat opakovaně.

[13. 9. 2017 13:49:45]

Z kapacitních důvodů nově v sokolovně ve Vrchotových Janovicích!!!!!

[13. 9. 2017 13:47:15]
Vlašim - Noc vědců - 22.09.2017
[12. 9. 2017 10:21:22]

Městys Vrchotovy Janovice zveřejňue záměr pronájmu nebytových prostro restaurace Na Rychtě, Vrchotovy Janovice č.p. 2

Možnost podání přihlášky do 9.10.2017.

[4. 9. 2017 20:50:19]

Zastupitelstvo městyse se uskuteční v pondělí 11.9.2017 od 18.30 ve školní jídelně ZŠ Vrchotovy Janovice

[30. 8. 2017 9:22:43]

Možnosti rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3

Dále navrhnout možnosti, jak se připravit na případné kvantitativní a kvalitativní ohrožení jednotlivých zdrojů pitné vody podél dálnice. Ohrožené jsou jak individuální zdroje (studny), tak lokální vodovodní systémy připojené na místní zdroje (studny, vrty). V rámci budoucí výstavby a provozu dálnice D3 dojde pravděpodobně k ovlivnění zdrojů pitné vody. Jedná se o lokality v blízkosti dálnice v předpokládaném území ovlivnění do 5 km na každou stranu. Základní principem posouzení je stanovit možnost vybudovat v koridoru dálnice (v souběhu) kapacitní přiváděcí řad. Návrhem je při-položení vodovodu podél dálničního tělesa (např. obslužných komunikací), tak aby bylo možné přivádět pitnou vodu do lokalit ovlivněných stavbou dálnice, zároveň by se touto výstavbou výrazně zvětšila schopnost lépe se vyrovnat s negativním dopadem sucha. Pro zasažené lokality by tímto vzniklo připojovací místo pro budoucí připojení. Přiváděcí řad by také sloužil pro potřeby dálnice, tj. požadavky pro odpočívky, požární vodu, čištění tunelů atd.

Základní cíle studie proveditelnosti jsou řešit:

• Náhradu zdrojů vody omezených výstavbou D3.

• Nároky infrastruktury D3 na vodu – tunely, odpočívky.

• Náhrada zdrojů vody omezených provozem D3.

Všechna práva vyhrazena ©2018 Městys Vrchotovy Janovice
tvorba stránek: InGenius