Rychlý kontakt

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE

ÚŘAD MĚSTYSE

257 53 VRCHOTOVY JANOVICE

 

+420 317 835 136

obec.vrchjanovice@tiscali.cz

 

Úřední hodiny

Po a St 8.00 - 11.00  13.00 - 17.00

 

Více kontaktů »

Rychlé odkazy

Volba prezidenta republiky 2018

Vážení občané,

rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky č. 275/2017 Sb. byla vyhlášena volba prezidenta republiky. Dny konání  voleby byly stanoveny na pátek a sobotu 12. a  13. ledna 2018. Případné II. kolo pak ve dnech 26. a 27. ledna 2018.

Právo volit

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Informace k voličským průkazům

Volič, který se nebude zdržovat v době voleby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a  13. října 2018, v případě II. kola pak ve dnech 26. a 27. ledna 2018, ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz.

Žádost o voličský průkaz v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, případně žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 19. ledna 2018 do 16.00 hod.

Vzhledem ke změně právní úpravy již nelze podat žádost o voličský průkaz  v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem voliče.

Osobně lze žádost podat u Úřadu městyse Vrchotovy Janovice,  do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy 24. ledna 2018.

Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech II. kola volby prezidenta ve volební místnosti.

volby


Všechna práva vyhrazena ©2018 Městys Vrchotovy Janovice
tvorba stránek: InGenius