Rychlý kontakt

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE

ÚŘAD MĚSTYSE

257 53 VRCHOTOVY JANOVICE 2

 

+420 317 835 136

obec.vrchjanovice@tiscali.cz

 

Úřední hodiny

Po a St 8.00 - 11.00  13.00 - 17.00

 

Více kontaktů »

Rychlé odkazy

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Výsledky voleb do EP ve Vrchotových Janovicích: https://www.irozhlas.cz/volby/evropsky-parlament-2019/kraje-a-obce?kraj=530948

Výsledky voleb do EP za ČR: https://www.irozhlas.cz/volby/evropsky-parlament-2019/kraje-a-obce?kraj=99

Zvolení europoslanci: https://www.irozhlas.cz/volby/evropsky-parlament-2019/zvoleni-poslanci

 

 

Volby do Evropského parlamentu vyhlásil dne 17.1.2019  prezident republiky svým rozhodnutím č. 9/2019 Sb. Na území ČR se volby do Evropského parlamentu konají

v pátek 24.5.2019 14.00 - 22.00

v sobotu 25.5.2019 8.00 - 14.00

 

Právo hlasovat na území ČR do Evropského parlamentu má

  1. Občan ČR, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popř. hlasuje-li na voličský průkaz a nejpozději dnem 25.5.2019 dosáhl věku 18 let a nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva (nemá omezenou svéprávnost ve výkonu volebního práva nebo omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu).
  2. Občan jiného státu EU, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popř. hlasuje-li na voličský průkaz a nejpozději dnem 25.5.2019 dosáhl věku 18 let, je nejpozději od 10.4.2019 přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR a nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva (nemá omezenou svéprávnost ve výkonu volebního práva nebo omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu).

Zásadní odlišností při volbách do Evropského parlamentu je, že pokud se občan změní trvalý pobyt až po 14.4.2019 musí v místě nového trvalého bydliště předložit potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů z místa původního trvalého pobytu.

Pouze na základě toto potvrzení, které je úřadem v místě původního trvalého pobytu vydáváno výhradně na žádost občana, bude moci občan volit v místě nového trvalého pobytu.

Toto potvrzení předloží úřadu v místě nového trvalého bydliště, nebo ve dnech voleb přímo okrskové volební komisi.

Volba v místě původního trvalého pobytu nebude možná.

 

Voličské průkazy

Žádost o voličský průkaz je možno podat

a)      písemně – podáním doručeným obecnímu úřadu dle místa trvalého pobytu nejpozději do pátku 17.5. 2019 do 16.00. Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele – voliče (ověření na správních úřadech je osvobozeno od poplatku). Dále je možné zaslat žádost elektronicky a to výhradně prostřednictvím datové schránky.

b)      osobně – do středy 22.5.2019 do 16.00 na obecním úřadě dle místa trvalého pobytu

Průkaz je možno na základě žádosti vydat nejdříve ve čtvrtek 9.5.2019 a to

a)      osobně voliči

b)      osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče – žadatele

c)       zasláním na voličem uvedenou adresu

Voličský průkaz vydá obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden.

 

Hlasování občanů jiných členských států EU

Obecní úřad zanese do stálého seznamu voličů občany jiných členských států EU, kteří jsou zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstva obce a kteří si nejpozději v neděli dne 14.4.2016 do 16.00 hodin osobně požádají o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Obecní úřad dále zanese do stálého seznamu voličů ty voliče z jiných členských států EU, kteří si nejpozději v neděli dne 14. dubna 2019 do 16.00 hodin osobně požádají o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

V obou případech musí být splněna podmínka, že voliči z jiných členských států EU musí mít trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR nejpozději ke dnu 10.4.2019.

Voliči z jiných členských států EU tedy musí pro to, aby jim byla umožněna volba do Evropského parlamentu, vždy žádostí předem projevit vůli být zapsán do stálého seznamu voličů.

 

Prokázání totožnosti voliče

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku.

Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky nebo jiného členského státu, nebude mu hlasování umožněno.

Všechna práva vyhrazena ©2020 Městys Vrchotovy Janovice
tvorba stránek: InGenius