Rychlý kontakt

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE

ÚŘAD MĚSTYSE

257 53 VRCHOTOVY JANOVICE

 

+420 317 835 136

obec.vrchjanovice@tiscali.cz

 

Úřední hodiny

Po a St 8.00 - 11.00  13.00 - 17.00

 

Více kontaktů »

Rychlé odkazy

Volby

Vážení občané,

rozhodnutím prezidenta republiky č. 135/2017 Sb. byly dne 2. 5. 2017 vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dny konání těchto voleb byly stanoveny na pátek a sobotu 20. a  21. října 2017. Hlasování bude probíhat v pátek 20. 10. od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 21. 10. od 8:00 do 14:00 hodin.

Právo volit

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Informace k voličským průkazům

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz.

Žádost o voličský průkaz v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, případně žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 13. října 2017.

Vzhledem ke změně právní úpravy již nelze podat žádost o voličský průkaz  v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem voliče.

Osobně lze žádost podat u Úřadu městyse Vrchotovy Janovice,  do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy 18. října 2017 do 16:00 hodin.

volby


Všechna práva vyhrazena ©2017 Městys Vrchotovy Janovice
tvorba stránek: InGenius