Rychlý kontakt

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE

ÚŘAD MĚSTYSE

257 53 VRCHOTOVY JANOVICE 2

 

+420 317 835 136

obec.vrchjanovice@tiscali.cz

 

Úřední hodiny

Po a St 8.00 - 11.00  13.00 - 17.00

 

Více kontaktů »

Rychlé odkazy

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A SENÁTU

mapa republiky ve státních barvách, nápis volby a znak

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev krajů rozhodnutím publikovaným ve sbírce zákonů pod č. 169/2020 Sb. (s datem rozeslání 15. dubna2020) a stanovil dny jejich konání na pátek 2. října a sobotu 3. října 2020.


Stejným rozhodnutím pak prezident republiky vyhlásil volby do Senátu P ČR, které se budou konat ve stejném termínu tj. 2. a 3. října 2020. Případné II. kolo voleb do Senátu P ČR se uskuteční 9. a 10. října 2020.


Vrchotovy Janovice jsou v případě voleb do Senátu součástí volebního obvodu č. 18 (sídlo Příbram).

 

 

Voličské průkazy pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

Volič, který nebude moci volit v místě svého trvalého bydliště, může požádat obecní úřad v místě trvalého bydliště o vystavení voličského průkazu.

Žádost je možno podat kdykoliv ode dne vyhlášení voleb nejpozději

a)      do pátku 25. září 2020 do 16 hodin – tento termín (doručení žádosti) se týká žádostí podaných v listinné podobě. Takové podání musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem žadatele, nebo může být podáno elektronicky pouze prostřednictvím datové schránky žadatele (Podepsání žádosti elektronickým podpisem nelze považovat za žádost se všemi náležitostmi a takové žádosti nebude vyhověno.)

b)      do středy 30. září 2020 do 16. hodin – to v případě osobní žádosti na obecním úřadě v místě trvalého bydliště

 

Voličský průkaz pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje bude voliči vydán neprodleně:

a)      osobním předáním voliči

b)      předáním osobě, která se prokáže plnou mocí, s úředně ověřeným podpisem žadatele (plná moc k vyzvednutí voličského průkazu)

c)       zašle na voličem uvedenou adresu

 

S voličským průkazem je možno volit ve dnech voleb ve kterémkoliv volebním okrsku, který spadá do územního obvodu Středočeského kraje. Volič se prokáže voličským průkazem a průkazem totožnosti.

 

Pozor! V případě ztráty, zničení, nebo odcizení voličského průkazu, není možné vydat duplikát voličského průkazu.

 

Voličské průkazy pro volby do Senátu P ČR

Volič, který nebude moci volit v místě svého trvalého bydliště, může požádat obecní úřad v místě trvalého bydliště o vystavení voličského průkazu.

Žádost je možno podat kdykoliv ode dne vyhlášení voleb nejpozději

a)      do pátku 25. září 2020 do 16 hodin – tento termín (doručení žádosti) se týká žádostí podaných v listinné podobě. Takové podání musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem žadatele, nebo může být podáno elektronicky pouze prostřednictvím datové schránky žadatele (Podepsání žádosti elektronickým podpisem nelze považovat za žádost se všemi náležitostmi a takové žádosti nebude vyhověno.)

b)      do středy 30. září 2020 do 16. hodin – to v případě osobní žádosti na obecním úřadě v místě trvalého bydliště

v případě 2. kola je možno podat osobní žádost nejpozději 2 dny před 1. dnem hlasování, tj. ve středu 7. října 2020 do 16. hodin

 

Voličský průkaz pro volby do Senátu bude voliči vydán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb do Senátu, tj. nejdříve ve čtvrtek 17. září 2020

a)      osobním předáním voliči

b)      předáním osobě, která se prokáže plnou mocí, s úředně ověřeným podpisem žadatele (plná moc k vyzvednutí voličského průkazu)

c)       zašle na voličem uvedenou adresu

 

Pokud volič výslovně nepožádá o voličský průkaz pouze na některé kolo voleb do Senátu P ČR, bude mu vydán voličský průkaz pro obě kola voleb.

 

S voličským průkazem je možno volit ve dnech voleb ve kterémkoliv volebním okrsku, který spadá do volebního obvodu č. 18 (sídlo Příbram). Volič se prokáže voličským průkazem a průkazem totožnosti.

 

Pozor! V případě ztráty, zničení, nebo odcizení voličského průkazu, není možné vydat duplikát voličského průkazu.

Všechna práva vyhrazena ©2021 Městys Vrchotovy Janovice
tvorba stránek: InGenius